Mam dość

muz.: Grzegorz Stróżniak
sł.: Małgorzata Ostrowska

Kiedy mówisz mi
Sš bezpieczne wyspy
Nie wierzę
Kiedy mówisz mi
Burzę trzeba przeœnić
Nie wierzę
Kiedy mówisz mi
Œwiatło musi przeżyć
Nie wierzę
Kiedy mówisz mi
Że wierzysz, wierzysz, wierzysz
Nie wierzę

Mam doœć
Nawiedzonych kochanków
Mam doœć
Histerycznych poranków
Mam doœć
Œwiętej wojny od œwięta
Losy œwiata nie leżš w naszych rękach

Mam doœć
Histerycznych poranków
Mam doœć
Rachitycznych kochanków
Mam doœć
Waszych prawd nie pamiętam
Losy œwiata nie leżš w naszych rękach

Widzisz miły, myœlę sobie nieraz
Że uwierzyć warto by, lecz teraz

Mam doœć
Nawiedzonych kochanków
Mam doœć
Histerycznych poranków
Mam doœć
Œwiętej wojny od œwięta
Losy œwiata nie leżš w naszych rękach

Mam doœć
Histerycznych poranków
Mam doœć
Rachitycznych kochanków
Mam doœć
Waszych prawd nie pamiętam
Losy œwiata nie leżš w naszych rękach

zamknij