Wolność to...

muz. Jarosław Kidawa, sł. Małgorzata Ostrowska

Kochany
Ostatni piszę list
Jest ranek
I sen nie zechciał przyjść
I może
To jego winą jest
Że ostrzej
Dziś widzę każdy dzień

Ref. Bo wolność to wędrowny ptak
Przychodzi kiedy chce
Zagląda w oczy kiedy na
Zbyt wiele zgadzam się
Rozwinie pewnie skrzydła znów
I nie zatrzymam jej
Bo wolność to wędrowny ptak
Tak rzadko zjawia się.

Kochany
Rozcieram w palcach sen
W niepamięć
Jak sen wymykam się
Szukałam
Tych dróg przez wiele lat
Wiedziałam
Że tak się musi stać

Ref. Bo wolność to wędrowny ptak
Przychodzi kiedy chce
Zagląda w oczy kiedy na
Zbyt wiele zgadzam się
Rozwinie pewnie skrzydła znów
I nie zatrzymam jej
Bo wolność to wędrowny ptak
Tak rzadko zjawia się.

Kochany
Ostatni piszę list
Jest ranek
I sen nie zechciał przyjść...

zamknij